Founder Members Sailung Youth Vision Nepal

Rajesh Kumar Shrestha

Chairman

Sher B. Shrestha

Vice-Chairman

Bhairab Kumar Shrestha

Secretary

Nar Bahadur Shrestha

Vice-Secretary

Durga Bahadur Pradhan

Treasurer

Durga Kumar Shrestha

Member

Jibanta Shrestha

Member

Rita Shrestha

Member

Sita Kumari Pradhan

Member