Our Team

Name Position
Rajesh Kumar Shrestha President
-- Vice President
Bhairab Kumar Shrestha Secretary
Nar Bahadur Shrestha Vice secretary
Durga Bahadur Pradhan Treasurer
   
Jiwan Shrestha Member
Durga Kumar Shrestha Member
Sita Pradhan Member
Rita Shrestha Member